Diplom

Dato: 1626-05-22Signatur: ubb-1626-05-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til Peter Brock eller hans etterkommere i sogneprestembede. Grunnleien er en halv daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

Relatert til: Peter Brock, Jakob Jørgenssønn, Lisbeth Christensdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus