Diplom

Dato: 1640-09-07Signatur: ubb-1640-09-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Wibe, fogd i Andenes og Vesterålen, kunngjør at han har utsedt et nytt skjøte til Michel Anderssøn og hans hustru Anne Oluffsdatter på en grunn ovenfor torget i Bergen som han 18. juli 1624 hadde solgt til dem. Det gamle skjøte var ved brannen i Bergen 5. juli 1640 kommet bort eller brent sammen med grunnbrevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

Relatert til: Hans Wibe, Michel Anderssønn, Anne Oluffsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus