Diplom

Dato: 1645-07-05Signatur: ubb-1645-07-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tingskriver Jens Søffrenssøn, lensmann Omund Mo og lagrettemenn i Øystese skipreide foretar i nærvær av Knut Lauritssøn, fogd over Hardanger, et odelskifte etter avdøde Birgitte Johansdatter mellom hennes to gjenlevende døtre og en datterdatter. Skiftet vedrører jordparter og gods i gårdene, Ørdal og Legreid i Eidfjord, Bu i Kinsarvik og Nesheim i Ulvik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

Relatert til: Jens Søffrenssønn, Omund Mo, Knut Lauritssønn, Birgitte Johansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus