Diplom

Dato: 1645-08-08Signatur: ubb-1645-08-08a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m, i engteigen under gården Stauri, som hennes far Oluff Jonssøn og som med meget slit var ryddet av henne med farens hjelp. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn i Stryn skipreide har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

Relatert til: Marit Oluffsdatter på Djupvold, Jon Eivindssønn, Hans Anderssønn på Ytre-Eide, Oluff Jonssønn, Iver Ancherssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus