Diplom

Dato: 1657-08-14Signatur: ubb-1657-08-14a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter i Nordhordaland, Sunnhordaland, Sunnfjord, Nordfjord, Stavanger len og Ryfylke fogderi, Jæren fogderi, Egersund, Sogndal, Trondhjem len, Bodø sogn i Salten og Vesterålen, tilsammen omkring 100. Kjøpesummen er ikke angitt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Relatert til: Kong Fredrik III, Gabriel Marselius

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus