Manuskript skapt av

Dato: 1765

Laget mellom 1765-01-01 og 1768-12-31Signatur: ubb-ms-0078Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Indeholder avskrifter av de officielle akter vedkommende opløbet i anledning av ekstraskatten, bl.a. hele den kgl. undersøkelseskommissions indberetning til kongen. Dernæst følger en række private brever til etatsraad Luxdorph i Kjøbenhavn fra borgermester Hildebrand Meyer i Bergen, baade vedkommende opløpet og andre materier. Derefter en del tryksaker som forodninger, plakater og lignende vedkommende opløpet og ekstraskatten. Tilslut endnu en række avskrifter av aktstykker vedkommende opløpet. Boken gir i det hele et utmerket klart og korrekt billede av opløpet og dets historie. Den er samlet av etatsraad Luxdorph. Paa auktionen efter ham blev den kjøpt av Carsten Anker. Paa auktionen efter denne i 1823 blev den kjøpt av Christie, der igjen forærte museet boken. Vedlagt et brev fra fogden Bildsøe til kapt. Pritzier. 4°. 228 beskr. bl., 14 brever fra Meyer, 15 tryksaker. B.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Carsten Anker

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 228 beskr. bl., 14 brever fra Meyer, 15 tryksaker. B.

comments powered by Disqus