Manuskript

Laget mellom 1588-01-01 og 1588-11-04Signatur: ubb-ms-0558Gå til enkeltside for nedlasting:

Dansk oversettelse av Landsloven. På første blad står datoen "88 (1588) 4 Nouembris. Både lovtektsten og retterbøtene (lovtilleggene) er skrevet på dansk. Retterbøtene står i andre halvdel av manuskriptet, som også inneholder egen paginering. Det brukes gjennomgående rødt blekk til å markere kapittel og avsnitt, imens hovedteksten er skrevet med sort blekk.

Dette bildet er en del av utstillingen Ms 558 Norigis Riiges Laugbog

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lovgivning, Oversettelse, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


comments powered by Disqus