Diplom

Dato: 1572-05-03Signatur: ubb-1572-05-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingenes vegne gjorde et odels-jordskifte etter Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud Monsdatter angående gårdene Håeim og Viknes i Ulvik i Hardanger. Dertil kunngjør Lauritz Helliessøn, som bodde på Håeim og som kom fra en annen brorgren enn de nevnte, at han hadde sin brorpart av samme odel etter sine salige foreldre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

Relatert til: Annfinn på Skjelde, Elling Nilssønn, Olaf Nilssønn, Magnus Nilssønn, Mons Halstenssønn, Gjertrud Monsdatter, Lauritz Helliessønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus