Diplom

Dato: 1572-05-03Signatur: ubb-1572-05-03


Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingenes vegne gjorde et odels-jordskifte etter Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud Monsdatter angående gårdene Håeim og Viknes i Ulvik i Hardanger. Dertil kunngjør Lauritz Helliessøn, som bodde på Håeim og som kom fra en annen brorgren enn de nevnte, at han hadde sin brorpart av samme odel etter sine salige foreldre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

Relatert til: Annfinn på Skjelde, Elling Nilssønn, Olaf Nilssønn, Magnus Nilssønn, Mons Halstenssønn, Gjertrud Monsdatter, Lauritz Helliessønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus