Diplom

Dato: 1578-06-12Signatur: ubb-1578-06-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og 1548. Selgeren Niels Kolbjørnssøns sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

Relatert til: Anders [Thorgilssønn] på Ytre-Eide, Hans Pederssønn [Litle], Niels Kolbjørnssønn, Erik Rosenkrantz

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus