Diplom

Dato: 1578-06-12Signatur: ubb-1578-06-12


Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og 1548. Selgeren Niels Kolbjørnssøns sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

Relatert til: Anders [Thorgilssønn] på Ytre-Eide, Hans Pederssønn [Litle], Niels Kolbjørnssønn, Erik Rosenkrantz

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus