Diplom

Dato: 1582-01-22Signatur: ubb-1582-01-22


Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig leier Garlich Tennering til nevnte Hans Rissøn 2 hagegrunner som han har fått, den ene av Oluff Frostenssøn, den andre av Jørgen Bleickmand. Den årlige grunnleie betales.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

Relatert til: Garlich Tennering, Lyder Goldennsthe, Hans Rissønn, Oluff Smedssønn, Garlich Tennering, Hans Rissønn, Oluff Frostenssønn, Jørgen Bleickmand, Oluff Siurdssenn, Anna Dirichs, Pether Arentssen

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus