Diplom

Dato: 1600Signatur: ubb-1600


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt til Siver Steinssøn på Urheim en odels-jordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for 4 gamle daler samt en halv daler i skjøtningsøre. Olluff på Vik, Siver på Valland og Nils på Øystese ble anmodet om å stadfeste brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

Relatert til: Hallvor på Bjørke, Knut Erikssønn på Steine, Jacop Erikssønn på Steine, Siver Steinssønn på Urheim, Olluff på Vik, Siver på Valland, Nils på Øystese

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus