Diplom

Dato: 1636-02-11Signatur: ubb-1636-02-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Siver Eleffssøn på Midgård og Oluff Bessessøn på Fiskeseter i Ålendfit skipreide, kunngjør at de har solgt til rådmann Christen Søffrensen i Bergen og hans hustru Anna Abelsdatter deres odelsjord ved navn Remme i Hammer prestegjeld i overnevnte skipreide. Fogd Peder Jenssøn og sorenskriver Jens Mikkelssøn i Nordhordaland samt to lagrettemenn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

Relatert til: Siver Eleffssønn på Midgård, Oluff Bessessønn på Fiskeseter, Christen Søffrensen, Anna Abelsdatter, Peder Jenssønn, Jens Mikkelssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus