Diplom

Dato: 1654-03-09Signatur: ubb-1654-03-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik prestebols jorder ved navn Hove i Fresvik og har til vederlag overdratt til ham jordparter i gårdene Brekke og Fyli i Vik. Da disse jordparter ikke tilhører ham personlig men Leikanger prestebol, har han med sin hustru Lene Solidsdatters samtykke av deres felles jordgods igjen avstått til nevnte prestebol jordparter i gårdene Holseter i Årdal og Hamre på Systrond.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

Relatert til: Erik Iverssøn (Nordal), Knud Christophersen Glad, Lene Solidsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus