Manuskript skapt av

Publisert: 1838Signatur: ubb-ms-0048-a


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift etter originalens 1-3 hefte i Videnskabernes Selskab i Trondhjem av W.F.K. Christie i Bergen 1838. Originalmanuskriptet gikk tapt, så senere utgivelser baserer seg på denne avskriften. Med flere detaljerte tegninger av norske kirker og gravplasser. Med håndskrevet notat av Christie på første side datert 1838.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kristendom, Gravstein, Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirkevinduer, Kors, Drikkehorn

Relatert til: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer., W. F. W. Christie

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 142 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus