Diplom

Dato: 1586-10-20Signatur: ubb-1586-10-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom 2 jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den andre tilhører presten og kirken. Da Giskes ombudsmann ikke var tilstede, kunne de ikke avsi noen full dom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

Relatert til: Jon Pederssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus