Diplom

Dato: 1637-02-02Signatur: ubb-1637-02-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssøn Folven. Da en dom av 2. mars 1638 ikke ble godkjent, ble retten satt påny på Skoden tingstue 19. april 1639 og en ny dom ble avsagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

Relatert til: Iver Anderssønn, Maurits Jenssønn, Tosten Oluffssønn Hjelle, Rasmus Jetmundssønn Folven, Jens Bjelke

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus