Diplom

Dato: 1640-08-09Signatur: ubb-1640-08-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri for 9 riksdaler som skal betales i løpet av tre år. Garbrandt Cornelissøn, "Borger Wdi Bergen Residerende Wed Strynelff", sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord, lensmann Arne Helgessøn Hegdal og Åmund og Poul i Bø, lagrettemenn i Stryn skipreide, blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

Relatert til: Marit Olufsdatter på Djupvoll, Hans Anderssønn på Ytre- Eide, Garbrandt Cornelissønn, Iver Anderssønn, Arne Helgessønn Hegdal, Åmund i Bø, Poul i Bø

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus