Diplom

Dato: 1649-06-19Signatur: ubb-1649-06-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacob Hanssen, Bergen og Gulatings lagmann, kunngjør, at Iver Isakssen på Ålvik og Gotskalk Sundal fra Hardanger fremla på Bergen rådstue et brev fra Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, hvor han stevner Jens Søffrenssen, sorenskriver i Hardanger, lensmann Sven Lote og fem lagrettemenn i Kinsarvik skipreide angående et skifte, datert Ytre-Alsåker, 21. mai 1646, av et felles gods i Ryfylke, Sunnhordaland og Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

Relatert til: Jacob Hanssen, Iver Isakssen på Ålvik, Gotskalk Sundal, Ove Bjelke til Austrått, Jens Søffrenssen, Sven Lote

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus