Manuskript

Laget mellom 1600-01-01 og 1650-12-31Signatur: ubb-ms-0155


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Inneholder personalhistoriske opptegnelser.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Religion, Biografi, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

Relatert til: Nils Griis Alstrup Dahl, Mouat, Anders Movat, Anne Chatharina Marquids, Anders Mouat, Anne Catharina Mouat, Axel Movat, Lasse Ellingsen, Slektshistoriewiki - Anders Akselsson Helvik - Anders Movat

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Duodez. 48 beskrevne blade.B

comments powered by Disqus