Diplom

Dato: 1606-10-03Signatur: ubb-1606-10-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Syv lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo (i Eid) og Elline Johansdatter på Tvinnerheim, angående en del jordgods som var 4 punds leie i Tvinnerheim og 1 punds leie i Skrede. Jens og Oluff foretok også et arvebytte om en halv punds leie, som de hadde arvet etter sin faster i gården Jutdal i Hornindal.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

Relatert til: Christen Søffrenssøn, Jens Johanssønn på Skrede, Oluff Johanssønn på Bjørlo, Elline Johansdatter på Tvinnerheim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus