Diplom

Dato: 1621-02-09Signatur: ubb-1621-02-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Ravn, lagmann i Stavanger, Michell Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, og seks lagrettemenn i Hjelmeland skiprede kunngjør et endelig skifte på Randa mellom Gurine Sebjørnsdatters barn og arvinger da skiftet som ble foretatt 26. februar i fjor (1620) inneholdt flere mangler og tvistemål. Det oppregnes hva hver får av Gurine Sebjørnsdatters etterlatte odels- og pantegods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

Relatert til: Peder Ravn, Michell Lauritssønn, Gurine Sebjørnsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus