Reisedagbok skapt av


Nettsider
Kopi av Del 2 hos NTNU. Skrevt og tegnet av Ludvig Paus


Signatur: ubb-ms-0035


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Journalen er nitid utført, ledsaget av mange kolorerte tegninger samt register. Sogneprest til Vardø, Ludvig Paus, har antagelig renskrevet den. Paa de første blader staar nemlig en latinsk dedikation fra ham til: Johannis Lilienskiold de Hop et Sletten, Præfectura Wardehuusiensis Gubernatoris o.s.v. Dat. Vardø 27/3 1695. Journalen ses at ha tilhørt Bendix Lillienskiold og senere Elias Hjortdal, der forærte Bergen museum den. Reise – journalens 2det bindt (fra Rom og tilbake) skal være i slegten Lillienskiold eie i Dammark. (Se D. Biogr. Lex. B. 10, s. 292 – 93)..NTNU har en kopi av del 2, skrevet og tegnet av Ludvig Paus. NB har digitalisert den trykte utgaven fra 1916.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kulturhistorie, Reiseskildringer, Reise, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksopptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Relatert til: Ludvig Paus

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 280 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus