Reisedagbok skapt avSignatur: ubb-ms-0035


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Journalen er nitid utført, ledsaget av mange kolorerte tegninger samt register. Sogneprest til Vardø, Ludvig Paus, har antagelig renskrevet den. Paa de første blader staar nemlig en latinsk dedikation fra ham til: Johannis Lilienskiold de Hop et Sletten, Præfectura Wardehuusiensis Gubernatoris o.s.v. Dat. Vardø 27/3 1695. Journalen ses at ha tilhørt Bendix Lillienskiold og senere Elias Hjortdal, der forærte Bergen museum den. Reise – journalens 2det bindt (fra Rom og tilbake) skal være i slegten Lillienskiold eie i Dammark. (Se D. Biogr. Lex. B. 10, s. 292 – 93).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, 1600-tallet, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 280 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus