Diplom

Dato: 1647-03-04Signatur: ubb-1648-03-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups etterlatte fire barn, har på deres vegne, p.g.a. den store gjeld og skyld deres foreldre hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård Vikebø i nevnte skipreide samt grunnleie av et nøst til Volchard Broderssøn, fogd over Nordhordaland, som farsgave til hans datter Zilla Volchardsdatter. Jens Høst, klokker til Manger prestegjeld, Peder Pederssønn, rådmann i Bergen, Dirich Fester, borger i Bergen, samt Christen Busch, sorenskriver over Nordhordaland, har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

Relatert til: Anders Johanssønn, Johan Strarup, Volchard Broderssønn, Zilla Volchardsdatter, Jens Høst, Peder Pederssønn, Dirich Fester, Christen Busch

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus