Manuskript skapt av

Laget mellom 1709-01-01 og 1716-12-31Signatur: ubb-ms-0160


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

Dette dokumentet er knyttet til emnene Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Relatert til: Thomas B. Bircherod, Anders Borch, Peter Foss, I. Schrøder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 7 3 beskrevne sider. L

comments powered by Disqus