Regnskap skapt avSignatur: ubb-ms-0178-a-03-44


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Kong Karl III Johan, Johan Storm Munch, Paul Martin Johansen, Arent Bjørnsen Solem, Ambrosius Flor Hofgaard, Thomas Bukier, Andreas Hansen

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Segl på side 11.

comments powered by Disqus