Manuskript skapt av

Laget mellom 1880-01-01 og 1883-12-31Signatur: ubb-ms-0438Gå til side:

Forfattet av Konsul Wollert D. Krohn, 1880-83. Manuskriptet indeholder fyldige biografier over slegtens norske stamfar, kjøbmand i Bergen, Claus Krohn (1691-1744) samt hans børn: Hofagent Danchert D. Krohn, etatsraad Wollert Krohn, kjøbmand Johan Joachim Krohn, agent Hans Krohn, agent Claus Krohn samt datteren Gjertrud Magdalena Krohn. Likeledes findes beskrivelse, tegninger og fotografier, segl m. m. vedk. slegten og dens store eiendomme. Det indeholder dessuten personal- og kulturhistoriske bidrag til Bergens historie i tiden ca. 1750-1825. Den bekjendte strid mellom P. A. Heiberg og etatsraad Wollert Krohn i aaret 1784 findes ogsaa utførlig behandlet og belyst ved aktstykker. Bakerst i manuskriptet er vedheftet den trykte stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock av frk. A. J. Hopstock, Bergen 1876, hvori for slegten Krohns vedk. er tilføiet rettelser og tillæg. En del dokumenter, der tidligere laa løse inde i boken er henlagt i efterfølgende nr. 439 og 444.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Handel vedk., Segl, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Autobiografier, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Relatert til: Peter Andreas Heiberg, Eiler Hagerup d.y., Hans Krohn, Claus Krohn, Johanne Margrethe Krohn, von der Lippe, Danckertsen, Wollert D. Krohn, Martin Hendriksen Vahl, Herman Didrich Janson, Jacob v. D. Lippe, Gjertrud Magdalena Krohn, Wollert Krohn, Christopher Røicking, Danckert Danckertsen Krohn, Claus Krohn, Christiane Benedicte Janson, Gjertrud Magdalena Røicking, A. J. Hopstock, Ingeborg Benedicte Krohn, Christen Flor, Hinrick Nordmann, Wenche Cecilie Krohn, Johan Joachim Krohn

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Manuskriptet, der er indbundet i rødt shirtingsbind, er forsynet med register. Stor 4°. 262 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus