Bibliografi

 1. Agerholt, Anna Caspari m.fl. 1940. Kvinna i arbeidslivet. Norsk rikskringkasting serieforedrag 23. Oslo.
 2. Avdem, Anna Jorunn. Husarbeidet i bygde-Norge det siste hundreåret. Kvinner og arbeid. Rapport fra et tverrfaglig seminar, 19.-20 november 1984. NAVFs sekretariat for kvinneforskning. Oslo.
 3. Blom, Ida. 1980. Barnebegrensning - synd eller sunn fornuft. Bergen.
 4. Blom, Ida. 1998. Feberens ville rose. Tre omsorgssystemer i tuberkulosearbeidet 1900-1960. Bergen.
 5. Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.). 1999. Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra Vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo.
 6. Danielsen, Hilde, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen. 2013. Norsk likestillingshistorie 1814–2013. Bergen.
 7. Dyrvik, Ståle. 2004. Den demografiske overgangen. Oslo.
 8. Fløystad, Ingeborg. 1986. Kvinnekår i endring : kvinnene sitt arbeid i Arna, Hordaland 1870-1930. Bergen.
 9. Furre, Berge. 1971. Norsk historie 1905-1940. Oslo.
 10. Hellesund, Tone. 2000. Det tredje kjønn? Enslig kvinnelighet 1870-1920. Dugnad 4/2000., s. 29-55.
 11. Homlong, Beate. 2003. Livsgrunnlag, demografi og hushald (kapittel 2). I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Oslo.
 12. Haavet, Inger Elisabeth og Kari Wærness. 2015. Innledning. I Temanummer: De castbergske barnelover. Tidsskrift for velferdsforskning, no. 4, 2015, s. 246–248.
 13. Haavet, Inger Elisabeth.
 14. 1993. Hvor mye er en mor verdt? Mødrenes forkjemper 125 år. I Senter for humanistisk kvinneforskning. Skriftserie nr. 7. Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år., s. 7–13.
 15. Johansen, Hanne Marie. 2004. Widowhood in Scandinavia - an introduction. I: Scandinavian Journal of History, vol. 29, no. 3-4 (s. 171-191).
 16. Johansen, Hanne Marie. 2003. Familien som omsorgsfellesskap (kapittel 5). I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Oslo.
 17. Key, Ellen. 1911. Barnets århundrade. Stockholm.
 18. Krokann, Inge. 1942. Det store hamskiftet i bondesamfunnet. Oslo.
 19. Melby, Kari. 1999. Husmorens epoke. 1900-1950. I Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra Vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo.
 20. Møller, Katti Anker. 1974. Moderskapets frigjørelse. To foredrag.
 21. Sandvik, Hilde. 2000. Tidlig moderne tid i Norge. 1500-1800. I Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra Vikingtid til 2000-årsskiftet. Oslo.
 22. Sogner, S. m.fl. 1984. Fra stua full til tobarnskull. Om nedgangen i barnetall i norske familier i de siste 200 år, med særlig vekt på perioden 1890-1930. Oslo.
 23. Sogner, Sølvi (red.). 2003. I gode og vonde dagar. Familielivet i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Oslo.
 24. Sogner, Sølvi og Kari Telste. 2005. Ut og søkje teneste. Historia om tenestejentene. Oslo.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB