Kvinner og lønnsarbeid

Postfunksjonærer ca. 1930.

Krisen i økonomien i mellomkrigstiden rammet kvinner hardt. Ettersom arbeidsløsheten vokste ble kvinner skjøvet ut av lønnsarbeid eller de måtte i større grad enn menn ta til takke med deltidsjobbing og sesongarbeid. Ett yrke stod likevel åpent for kvinnene. Det var tjeneryrket, som vi alt har fått en del kjennskap til i denne framstillingen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB