Mødrehygienekontorene

Betzy Kjelsberg taler på Norske Kvinners Nasjonalråd i Håkonshallen i Bergen 1932. Foto: Atelier KK Betzy Kjelsberg taler på Norske Kvinners Nasjonalråd i Håkonshallen i Bergen 1932. Foto: Atelier KK
Norske Kvinners Nasjonalråds møte i Bergen 1932. Foto: Atelier KK. Norske Kvinners Nasjonalråds møte i Bergen 1932. Foto: Atelier KK.

Mødrehygienekontorene var til å begynne med omdiskuterte og ble kritisert, selv innen kvinneaktivistenes egne rekker. Norske kvinners nasjonalråd, med formann Betzy Kjeldsberg (1866-1950) i spissen, mente utstrakt bruk av prevensjon ville fjerne ansvarsfølelsen i ekteskapet og oppmuntre til usedelighet. Norsk kvinnesaksforening stilte seg på linje med Nasjonalrådet. Det var den borgerlige delen av kvinnesaksbevegelsen i Norge som prøvde å hindre Mødrehygienekontorene å etablere seg. Denne bevegelsen fant støttespillere innen kirken og kristenfolket. Arbeiderbevegelsens kvinneorganisasjoner ønsket mødrehygienekontorene velkommen. I mellomkrigstiden var fruktbarheten størst blant arbeiderklassens kvinner, som også manglet økonomiske ressurser til å ta seg av store barneflokker og dessuten hadde vanskeligst for å få tilgang på prevensjon og abort via private forbindelser. Motstanden mot Mødrehygienekontorene minket utover i 1930-årene og etter hvert kom også den borgerlige delen av kvinnebevegelsen til å stille seg positive. Dette var, kan hende, et resultat av at seksualopplysning fikk økt prestisje og oppslutning utover i 1930-årene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB