I 1930-årene økte ekteskapshyppigheten

Nyforlovet par viser fram sine ringfingre, 1928. Foto: Atelier KK

I 1930-årene kom en endring som innebar at tallet på enslige, voksne kvinner i befolkningen begynte å synke, og ekteskapshyppigheten økte for kvinner. Historikerne er enige om at flere forhold bidro til denne utviklingen. Kjønnssammensettingen i befolkningen ble jevnere blant annet som en følge av at færre enslige menn i gifteklar alder emigrerte. Økonomi er blitt sett som særlig avgjørende for at andelen enslige kvinner i befolkningen gitt tilbake. Ettersom den økonomiske krisen gled over, og forholdene på arbeidsmarkedet bedret seg fra midten av 30-årene, kunne flere gifte seg. Mentalitetsendringer og ideologiske endringer kan også ha spilt inn. Som nevnt var det i flere tiår slik at offentligheten så med uvilje og bekymring på de ugifte kvinnene. I 1930-årene ble denne uviljen muligens forsterket. Seksuell opplysning kom på moten og leger og andre eksperter hevdet at seksuell avholdenhet var direkte usunt (Melby 1999, s. 233).

© Billedsamlingen, UB