Dårlig økonomi og gjeldskrise

Ljåslått og slåmaskin, ca. 1940. Foto: E.Djupdræt.

Små inntekter, dårlige arbeidsforhold, gamle og uhensiktsmessige hus var svaret kvinneforskeren selv lanserte. I mellomkrigstiden var det gjeldskrise i norsk landbruk. Mange hadde overinvestert og tatt opp for store lån under første verdenskrig. Deflasjon og arbeidsløshet førte et stort antall bruk på tvangsauksjon utover i 1920- og 30-årene. Mange en småbruker- og bondefamilie sloss med ryggen mot veggen for å beholde hus, hjem og levebrød. Kvinner og barn arbeidet og slet som aldri før for å berge det som berges kunne.

Bondkvinnene og moderniseringen av landbruket

Norsk landbruk ble modernisert fra midten av 1850-årene av, og moderniseringsprosessen ble fullført i løpet av mellomkrigstiden. Modernisering innebar overgang fra selvforsyningsjordbruk til salgsjordbruk, rasjonalisering og mekanisering. Vi fikk de store utskiftningene som betydde at bygdesamfunnet gikk bort fra gammeldags teigblanding. Slåmaskin, melkemaskin og andre maskiner gjorde gårdsarbeidet lettere og mer effektivt. Kunstgjødsel var et annet stort gjennombrudd. Nye jordbruksmetoder og bedre kunnskap bidro til produksjonsøkning. Endringene i jordbruket i tidsrommet 1850-1950 var så omfattende, at den med et uttrykk fra forfatteren Inge Krokan er blitt kalt "Det store hamskiftet" (Krokann 1942).

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB