Prevensjon

Magasinet for alle, "Me må vera gla me e'fødde, det e'kje alle so e'de". Magasinet for alle, "Me må vera gla me e'fødde, det e'kje alle so e'de".

Hvordan greide gifte par å begrense barnetallet? Tekniske prevensjonsmidler som kondom var ennå ikke videre kjent og brukt, kanskje unntatt i den sosiale eliten (Melby 1999 s. 151, Dyrvik 2004). P-pillene og spiral hørte en fjern framtid til, og det å foreta provosert abort var kriminalisert. Bedrestilte gifte kvinner hadde likevel en viss mulighet til å få abort ved å betale leger som var villige til å bryte loven, eller aborter ble kamuflert som gynekologisk nødvendige inngrep.

Til tross for få og vanskelig tilgjengelige hjelpemidler fant det altså sted en sterk reduksjon i tallet på fødsler i befolkningen. Metodene som gjorde det mulig å få dette til var nok særlig de tradisjonelle, avhold og avbrutt samleie. Men hvorfor var det nettopp i mellomkrigstiden at ektefolk begynte å ta disse velkjente metodene i bruk i et slikt omfang at de gav seg statistiske utslag og resulterte i nedgang i barnetallet på nasjonal basis? Som nevnt hadde moderniseringsprosjektet kommet langt i mellomkrigstiden. Folk ønsket ikke lenger slitet med de store barneflokkene, men heller å tilby hvert enkelt barn gode utviklingsmuligheter. Motivasjonen til å starte barnebegrensning var sterk. I løpet av 1900-tallet var det trolig blitt mer vanlig å snakke om seksualitet. Åpenhet var en viktig forutsetning for å kunne praktisere barnebegrensning på tradisjonelt vis.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB