uib_header kulturnett kvinner_i_arbeid

Peppermøene

Kulturforsker Tone Hellesund har studert enslig kvinnelighet i Norge, historien om "peppermøene", i etnologisk perspektiv. Hun fant at det store antallet peppermøer ble oppfattet som noe av et problem allerede på slutten av 1800-tallet, og helt inn i mellomkrigstiden. Bekymringen knyttet til de enslige kvinnene ble, i følge Hellesund, blant annet utløst av de demografiske ujevnhetene som hadde ført til det store kvinneoverskuddet. Det ble hevdet fra mange hold at det var sunt og naturlig at kvinner giftet seg og fødte barn. At de unnlot å gjøre det ble oppfattet som et uheldig utslag av moderniseringsprosessen, industrialiseringen og urbaniseringen (Hellesund 2000).

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB