Moderskapet - kvinnens kall?

Mor og barn. Foto: Atelier KK 1928. Mor og barn. Foto: Atelier KK 1928.

I mellomkrigstiden begynte offentligheten også å formulere en frykt for kvinnelig homoseksualitet. Tidligere var det kun mannlig homoseksualitet som var i fokus. Enslige kvinner ble i økende grad latterliggjort, sett som unaturlige kvinner. Det ble hevdet at kvinnen hørte hjemme i ekteskapet. Hennes kall var å være en "ekte kvinne", og det innebar blant annet å leve i et heterofilt ekteskap og føde barn (Hellesund 2000). Den kjente svenske kvinnesakskvinnen og pedagogen Ellen Key utropte 1900-tallet til barnets århundre. Mor og barn var et viktig tema i tiden. Ellen Key utropte 1900-tallet til barnets århundre. Mor og barn var et viktig tema i tiden. (Key 1911). Men hvordan artet moderskapet seg egentlig i perioden? Fødte kvinner flest mange barn?

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB