Kvinner med egne bedrifter, handel og håndverk

Kvinner som gründere i småforetak: Frk. Vollands stenografi og maskinskriveskole, 1927, Bergen. Foto Atelier KK.

Det er en lang historisk tradisjon i Norge for at enker kunne drive den avdøde ektemannens næringsvirksomhet videre ved hjelp av en eller flere svenner. Til forskjell fra gifte kvinner var alle enker i det gamle samfunnet formelt myndige, om lag som menn, mens ugifte kvinner og koner var umyndige og under ektemannens vergemål. I økonomiske forhold og i forretningslivet betydde dette at enker kunne slutte egne kontrakter angående produksjon, kjøp og salg. Først med liberaliseringen av håndverks- og handelslovgivningen på 1800-tallet fikk alle voksne kvinner samme rett som enkene i det økonomiske livet og juridisk mulighet til å drive sin egen bedrift. Dette betydde ikke at det var lett for kvinner å drive med handel og håndverk i det moderne industrisamfunnet (Johansen 2004).

Manglende formalkompetanse og kapital stoppet flere kvinner enn menn i det å bli selvstendig næringsdrivende. I mellomkrigstiden gjaldt det for kvinnene som for menn at arbeidsledigheten fungerte som en ekstra tvang til å ta sjansen noe for seg selv.

Vi mangler systematisk kunnskap om sysselsetting for kvinner i handels- og håndverksnæringer, og i andre næringer også. Mange kvinner kombinerte ulike former for næringsvirksomhet med det å være husmor eller bare "hjemmeværende datter". Det er gjort anslag som viser at ti-tusenvis av gifte kvinner i Norge i første del av 1900-tallet arbeidet i industriell hjemmeproduksjon, men i statistikken er disse nevnt som husmødre. Kvinners innsats i handel og industri er med andre ord underregistrert og vanskelig å dokumentere (Melby 1999. s. 272).

Av avisannonser og andre kilder kan vi se at kvinner prøvde seg som danse-og pianolærinner i mellomkrigstiden. Kulturfeltet var viktig. Noen fant også sysselsetting som håndverkere. Søm var tradisjonelt kvinnesyssel. Det fantes kvinnelige skreddere og motehandlere.

Fra venstre: (1) Madsens bokhandel, drevet av søstrene etter farens død. Foto: Atelier KK 1928. (2) Frisørsalong var en nisje for kvinnelige entreprenører. Thora Moldestads damefrisørsalong. Foto: Atelier KK 1930.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB