Hverdagsliv, husmortilværelse eller lønnsarbeid

1920-årene ble på grunn av krisen preget av harde arbeidskamper. Streiker og lockout truet bedriftenes og familienes økonomi. Utover i 1930-årene begynte forholdene å bedre seg. Økonomien ekspanderte, privat og offentlig forbruk steg. Snart var "hele folket i arbeid", det vil si nesten alle mannlige forsørgere. I årene før utbruddet av Andre verdenskrig var også den harde klassekampen over, og velferdsstaten var i emning (Furre 1971).

(1) Bankkrise: kø for å ta ut penger av Bergens Sparebank 1931. Foto: Atelier KK. (2) Fiskepriser på Torget i Bergen 1927. Foto: Atelier KK

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB