Kvinner i arbeidslivet

Eksempler fra et fotografisk arkiv

Ansatte hos Bokhandler Madsen. Ansatte hos Bokhandler Madsen.

Fotograf Knud Knudsens (1832-1915) samling av landskapsprospekter fra hele Norge som befinner seg ved Universitetsbiblioteket i Bergen har fått status som en av landets mest verdifulle fotografiske skatter.

Mindre kjent er det at i den samlingen Universitetet overtok i 1974 også befant seg en stor del av arkivet fra det firmaet som levde videre etter Knudsen, nemlig Knud Knudsen & Co og Atelier KK. Som de fleste andre fotografiske firma, utførte også dette både atelier-fotografering og fotografering ute i felten. Her skal vi presentere arkivet fra den ikke-atelierbaserte oppdragsfotograferingen.

Dette arkivet er fra fotografens side ordnet noenlunde kronologisk etter oppdragene og protokollført etter oppdragsgiverens navn. Samlingen har sitt tyngdepunkt i mellomkrigstiden og fram til ca. 1950. Blant oppdragsgiverne finnes firmaer innenfor de fleste bransjer i det bergenske næringsliv, dessuten mange organisasjoner og offentlige etater. Motivene er derfor meget varierte; bybilder, eksteriører og interiører av fabrikkhaller og verksteder, dokumentasjon av ny teknologi, arbeidsstokker, produkter, møter og fester. Fordi oppdragsgiverne er så mange og så varierte, blir samlingen som helhet en ganske representativ billedsetting av nærings- og organisasjonsliv i Bergen i mellomkrigstiden.

Sortland Skofabrikk. Sortland Skofabrikk.

Det er en samling der rammene er lagt gjennom oppdraget og kontrollert av oppdragsgiver som fotografisk hovedperson. Bildene ble brukt til dokumentasjon både innad i bedriften og representerte bedriftens ansikt utad. Det har en særlig kildeverdi at samlingen er et negativarkiv over hele “jobben”, og derfor også inneholder de bildene som ble refusert eller ikke prioritert av oppdragsgiveren. Fotografens arkiv vil derfor kunne inneholde en bredere dokumentasjon enn det bedriftens eget arkiv måtte vise.

Hvis en legger et kvinneperspektiv på samlingen vil selv en overflatisk gjennomgang gi et overraskende bredt bilde av kvinnenes plass i arbeidslivet; eksemplene fra industrien er særlig mangfoldige; produksjon i skofabrikk, hermetikkfabrikk, skjortefabrikk, lagerarbeid og kontorarbeid i mange typer virksomheter. Kvinnene er industriarbeidere, selvstendig næringsdrivende, skoleelever og studenter og medlemmer av politiske og faglige organisasjoner.

Hermetikkfabrikk på Askøy utenfor Bergen. Hermetikkfabrikk på Askøy utenfor Bergen.

Arkivet inneholder ikke bilder som knytter kvinnen til hjemmet i rollen som husmor og mor. I stedet møter vi de offentlige omsorgsarbeiderne: sykepleiere, barnepleiere, barnehagetanten; i forlengelse av de hjemlige kunnskaper finner vi kunststoppersken; klesvask utføres i en industriell dampvaskbedrift og de som lager mat er eiere av eller arbeider i storkjøkken.

Oppdragsarkiver fra kommersielle fotografer har derfor en stor betydning som kilde både til den lokale næringslivshistorie og som et unikt skråblikk inn til hverdagskvinnene i en ikke-privat/hjemlig sammenheng i vår nære fortid. Det skaper en synliggjøring av deres plass i det offentlige rom som bare denne kildetypen kan gi oss.

Greve, Solveig. 1995. ”Hun jobbet i hermetikken”: Eksempler fra et fotografisk arkiv. Museumsnytt 1.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB