Visuelle kilder til sosialhistorien

Statistikken sier at kvinnene hadde en lav yrkesaktivitet fra mellomkrigstiden til 1960-årene. Fotografisk arbeidslivsdokumentasjon viser derimot at kvinnene var svært synlig tilstede i store deler av arbeidslivet. Vi håper at denne portalen om kvinner i arbeidslivet kan bidra til å visuelt fylle ut tomrommet i statistikken og vise kvinnenes innsats i handel, industri og andre yrker.

Universitetsbibliotekets billedsamling inneholder arkiver som dekker mange bransjer og yrker, blant annet det store arkivet etter Atelier KK og Knud Knudsen & Co, som inneholder arbeidslivsdokumentasjon fra ca. 1900 til 1970-årene (les mer her). Det mindre arkivet fra Norvin Foto inneholder også mye reklame- og annen oppdragsfotografering.

Artiklene viser to forskjellige måter å bruke fotografi i kvinnehistorien. Artikkelen til Johansen inneholder en utvidet bruk av fotografi som illustrasjon. Søndenås artikkel tar utgangspunkt i bildene selv og viser den sammenheng de står i og hvordan de kan tolkes. I denne artikkelen viser småbildene foran hvert kapittel direkte til omtalen.

Ønsker du å bruke bildene til elev- og studentarbeid eller i publikasjoner?

Kommentarer til bildene eller tekstene?

Noen av våre samlinger

Visuell kildesamling

alle_bilder_ill

Her ligger alle bildene som ble katalogisert under prosjektet "Kvinner i arbeid" av Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen. Blant disse er de to største samlingene våre av oppdragsfotografi fra industri og næringsliv, Atelier KK og Norvin Foto. Flere bilder vil komme til etter hvert.

Se alle bildene i prosjektet

Atelier KK / Knud Knudsen & Co 1905-1974

atelierKK_ill

Atelier KK og Knud Knudsen & Co var navn på det firma som var fortsettelsen av den kjente landskapsfotograf Knud Knudsens firma.

Kvinner i arbeidslivet fra Atelier KK og Knud Knutsen & Co

Norvin Reklamefoto 1939 - 1975

norvin_ill

Rolf Norvin var en av Bergens første fotografer som spesialiserte seg på reklamefotografi, blant annet mote- og industrifotografi. Det var i prinsipp et enmannsfirma, med en til to assistenter.

Kvinner i arbeidslivet fra Norvin Reklamefoto

Landsutstillingen i Bergen 1928

landsutstillingen_ill

Under landsutstillingen lot mange besøkende seg fotografere hos utstillingsfotografen. Resultatet er 1200 gode portretter av mennesker i 1928, noe som gir mange muligheter for illustrasjonsbilder til tema om mellomkrigstiden.

FerdigeMens-Bokomslag

I 2006/2007 ble det arrangert en utstilling som het: "Ferdige mens De venter" - portretter fra Landsutstillingen i Bergen 1928. Bergen Bymuseum og Universitetsbiblioteket i Bergen publiserte en katalog til utstillingen, med samme tittel.

Se alt fra Landsutstillingen 1928

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB